Get Adobe Flash player
Home Urtizon URTIZON COMPLEX KORRELS (HOMEOPATHISCH GENEESMIDDEL)

URTIZON COMPLEX KORRELS (HOMEOPATHISCH GENEESMIDDEL)

Homeopathisch geneesmiddel

Urtizon Complex korrels

 

 

 

 

 

 

 

TEKST BIJSLUITER URTIZON

Urtizon Complex

 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Urtizon Complex bevat per 100 gram globuli:

Apis mellifica 3CH    0,111g
Calcarea carbonica 3CH 0,111g
Glandula suprarenalis suis 4CH 0,111g
Histaminum muriaticum 9CH  0,111g
Ledum palustre    0,111g
Mezereum 0,111g
Natrium muriaticum    0,111g
Sulphur 0,111g
Urtica urens     0,111g
Hulpstof: saccharose  

         
FARMACEUTISCHE VORM
Globuli


GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING


Indicatie
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathsiche geneeswijze.


Dosering en wijze van toediening
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
3 maal daags 1-2 globuli. Zonodig 4 maal daags 3 tot 4 globuli. De globuli bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren dient een arts te worden geraadpleegd.


Contra-indicaties
Geen.


Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik
Geen.


Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.


Zwangerschap en lactatie
Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.


Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch middel de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.


Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend.


Overdosering
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis inneemt zal het effect niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten. 


FARMACEUTISCHE GEGEVENS
Onverenigbaarheden
Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.


Houdbaarheid
In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.


Speciale voorzorgen voor bewaring
Niet bewaren boven 25°C, bewaren in de originele verpakking.


REGISTRATIENUMMER
RVH 82098

 

Klikt u hier om de bijsluiter te downloaden.